LH Services s.r.o. Poptat služby

Produkty pro výrobu

Kromě procesních kapalin a separačních technologií jsme do našeho sortimentu z praktických důvodů zařadili i směšovací zařízení nebo organický absorbent. Ze zkušenosti víme, že právě tyto produkty vám maximálně usnadní práci. Díky nim budete mít pod kontrolou jak mísení chladicích kapalin, tak případné nehody, při nichž může dojít k úniku olejů, emulzí, barev či pohonných hmot. Podrobnější informace najdete níže, stejně jako přehled dalších produktů, které vám umíme dodat.

Inovativní technologie pro čištění odpadních vod

ENVOTHERM® je dánská společnost vyrábějící inovativní systémy pro recyklaci průmyslových odpadních vod. Od roku 2007 Envotherm® neustále investuje do komplexního vývoje a testů na místě, aby prokázal jedinečnou produktovou platformu.

Systémy ENVOTHERM® mají velmi silnou pozici na trhu díky své patentované technologii pro většinu průmyslových odvětví.

Oblasti použití

ENVOTHERM® ET – jednotky čistí/oddělují průmyslové odpadní vody téměř jakéhokoli původu za předpokladu, že hlavní složkou je VODA.

Zde jsou některé z oblastí použití:

  • Řezné kapaliny a další odpadní vody obsahující olej
  • Odpadní voda z alkalického čištění
  • Oplachová voda z povrchové úpravy
  • Odpadní voda obsahující TEFLON a těžké kovy
  • Procesní voda z různých průmyslových odvětví: výroba skla-galvanické leštění kuliček atd.
  • Čištění etylenglykolu
  • Separace organické hmoty obecně
  • Tlakové lití: olej, mýdlo, těžké kovy atd. jsou efektivně odděleny

OILEX — organický absorpční prostředek

OILEX je organický absorpční prostředek, který rychle a efektivně váže oleje, paliva, chemikálie a mnohé další látky. Prostředek OILEX lze univerzálně použít na vodě, na půdě, na silnicích a průmyslových podlahách k boji proti znečištění a při ekologických katastrofách. Přírodní vlákno je netoxické a nemá žádný negativní dopad na člověka a životní prostředí.

Vize

Značka OILEX je synonymem efektivních a účinných prostředků pro absorpci olejů, paliv a chemikálií.

Mise

Nabízíme vysoce kvalitní, ekologické řešení, s jehož pomocí lze účinně bojovat s úniky olejů, fosilních paliv a širokého spektra chemikálií – bez ohledu na místo jejich vzniku. Usilujeme o pochopení potřeb našich zákazníků v celém jejich rozsahu a o budování dlouhodobých partnerských vztahů. To vede k úspoře nákladů, a současně k jednání odpovědnému vůči životnímu prostředí.

Výkonnost

OILEX vykazuje stupeň absorpce až 100 %
OILEX je díky své hmotnosti cca 134 gramů na litr extrémně lehký, velmi vydatný a snadno se používá
OILEX pojme až trojnásobek své vlastní hmotnosti
OILEX uzavírá absorbované látky a neuvolní je ani pod zvýšeným tlakem
OILEX lze používat opakovaně, dokud není plně nasycený
OILEX je hydrofobní, a dá se tedy používat na vodě

Oblast použití

Prostředky absorbující olej jsou podle oblasti jejich použití rozděleny do následujících tří skupin:

Typ I: Obzvláště vhodné pro použití ve vodních tocích
Typ II: Pro všeobecné použití na zemi a v menších vodních tocích
Typ III: Pro speciální případy použití, zejména v komerční a průmyslové oblasti

Kromě toho může být absorpční prostředek navíc označený symbolem »R” (road). Tyto absorpční prostředky se hodí — zejména za mokra — k použití na dopravních komunikacích znečištěných olejem. Po použití musí garantovat dostatečnou drsnost jízdní dráhy. OILEX má certifikaci pro typy I, II, III a nese doplňkové označení »R”. Jeden produkt pro všechna použití.

DÁVKOVACÍ ČERPADLA

Dávkovací čerpadla slouží pro přesné poměrové dávkování tekutých přípravků do vody. Pohon zajišťuje tlaková voda, do které se dávkuje požadovaný koncentrát, kdy není přesnost dávkování závislá na změnách průtoku a tlaku v hlavním potrubí. Dávka injektovaného roztoku je vždy přesná a úměrná k objemu vody protékající dávkovačem, tím se zabraňuje předávkování. Dávkovací čerpadla pracují bez potřeby elektrické energie.

S výrobním procesem pomůžeme

S pomocí našich doplňkových produktů Vám usnadníme činnosti související s hladkým průběhem výrobního procesu. Vyzkoušejte je.

1
Dejte nám
na sebe kontakt
2
Provedeme analýzu
vašeho provozu
3
Zavedeme řešení
a uspoříme vám náklady