LH Services s.r.o. Poptat služby

Filtrace, recyklace a separace

Chcete dlouhodobě udržet kvalitu a prodloužit životnost vašich obráběcích kapalin?

Záleží Vám na pracovním a životním prostředí?

V přehledu níže se dozvíte, jaké technologie Vám můžeme nabídnout pro filtraci roztoků, emulzí a olejů, separaci třísek z obráběcích kapalin, vyčistění vzduchu od olejové mlhy a kouře, praní obrobených dílů nebo jak naložit se šponami a třískami s využitím našich drtiček a briketovacích lisů.

čistící systémy

odsávací zařízení

čistící systémy

odstředivky, koalescery

mikrofiltrace kapalin

cyklony, filtrace

Snižování nákladů a zvyšování efektivity

Našim zákazníkům nabízíme celou řadu odborných znalostí v oblasti plánování nových systémů i optimalizace a modernizace stávajících výrobních provozů.

S prověřenými řešeními v oblastí separačních a filtračních procesů zajišťujeme bezproblémový provoz zařízení a systémů.

Zákazníkům poskytujeme řešení, která dokonale odpovídají potřebám, a to vše z jediného zdroje. I vy můžete těžit z naší všestrannosti. Stačí se jen ozvat.

Účinnost filtrace
1-3 µm

Zbytková vlhkost
5 %

Rozsah chlazení
9-250 kW

Minimální tlak
1.200 kg/cm2

Rekondenzace kapaliny
80 %

Nepřetržitý provoz
24/7

Zpětný zisk pevných látek
100 %

Předfiltrace

Povrchová filtrace

Koláčová filtrace

Mikrofiltrace

Dynamická filtrace

Tlaková filtrace

Koalescenční filtrace

Sedimentace

Praxí prověřená řešení filtrace

ANMASI — čistící systémy

Jsme tým specialistů, který je zaměřen na poskytování nejlepších řešení pro Vás jako zákazníka. Poskytujeme zařízení s dlouhodobou funkčností, která jsou uživatelsky přívětivá a služby s přidanou hodnotou. To je základ našich řešení a garantujeme Vám, že jsme s Vámi celou cestu, bez ohledu na velikost úkolu.

www.anmasi.dk

Historie

Společnost byla založena Janem Hedebym Sørensenem, který má více než 30 let zkušeností v oboru a chtěl vytvořit společnost s větším zaměřením na zákazníka. Proto Vám dnes v Anmasi nabízíme průmyslové čistící systémy, čistící chemikálie a veškeré potřebné příslušenství.

Zaměření

Specializujeme se téměř na všechno, co se týká průmyslových čistících systémů a filtračních technologií pro průmysl a má širokou škálu standardních řešení. Často však také pracujeme s atypickými řešeními, jako jsou např. čistící systémy vč. automatizace.

AR Filtrazioni® — čištění vzduchu

AR Filtrazioni S.r.l. navrhuje a vyrábí čističky vzduchu nové generace. Tato zařízení čistí olejové výpary, mlhovinu, prach, kouř a další látky kontaminující ovzduší v průmyslových provozech s převládajícím zaměřením na oblast obráběcích strojů. Primárním cílem společnosti je přeměna obráběcích strojů v ekologická a neznečišťující zařízení. Pomůžeme vám odsát a odfiltrovat vznikající nečistoty (výpary, mlhovinu, prach, zplodiny, škodlivé látky) ze strojů, a to jak nových, tak stávajících, zavřených či otevřených. Naše nabídka zahrnuje jak lokální, tak i centrální formu provedení.

www.arfiltrazioni.com

Hlavní výhody čističek vzduchu AR Filtrazioni®

Ochrana zvláště citlivých strojních součástí, zaručující jejich přesnost a prodlužující životnost.
Ohled na pracovníky: zdravé a čisté pracovní prostředí.
Obnova přibližně 80 % rekondenzovaného oleje, emulze.
Nenáročná a snadná údržba.
Robustnost a spolehlivost.
Mechanická filtrace s velmi vysokou účinností až 99,995 %.
Nízké provozní náklady.
Ohleduplnost k ekosystému: snížení emisí CO2.
V naprostém souladu s nejpřísnějšími směrnicemi a bezpečnostními předpisy.

REK Reinigungstechnik GmbH — čistící systémy

Společnost REK Reinigungstechnik GmbH má dlouhodobé zkušenosti a jako vývojář systémů pro technologie používající rozpouštědla patří mezi lídry na trhu v tomto oboru. Čistící zařízení jsou modulární, robustní, ekonomicky efektivní a výkonná/účinná jak v rámci speciálních řešení, tak jako standardní vybavení. Ať již máte malý závod nebo velký projekt, spolehněte se na maximální pečlivost, dodržování harmonogramu a vysoké standardy kvality. Využijte know-how a flexibilitu silného týmu a získejte skutečně efektivní řešení čištění!

www.rek-reinigungstechnik.de

Rozmanitost použití: od lékařských technologií přes optiku, jemnou mechaniku až po elektrotechniku; čištění, odmašťování nebo konzervace, naše zařízení jsou stejně rozmanité jako vaše úkoly.

Investujte do větší bezpečnosti a likvidity: 

  • úspora nákladů až 70% ve srovnání s jinými systémy
  • vše z jednoho zdroje, transparentnost nákladů za všech okolností
  • 100% plánovaná bezpečnost díky konzultacím ohledně jednotkových nákladů, doby trvání procesu a environmentálních bilancí

 

 

Hlavní výhody systémů:

* šetrnost k životnímu prostředí a energetická účinnost
* přesvědčivé výsledky čištění
* monitorování všech procesů a vysoké bezpečnostní standardy
* prostorově úsporné řešení a intuitivní obsluha

Více než jen zákaznický servis: 

* montáž, uvedení do provozu a školení vašich zaměstnanců kvalifikovanými servisními techniky
* 24-hodinový servis na míst s vyhrazeným skladem příslušenství a ND
* hotline služba
* na vyžádání nepřetržitá bezpečnost výroby díky preventivní údržbě
* modernizace a rozšíření je možné kdykoliv

Životní prostředí zůstává čisté

ekologická, nízkoemisní technologie s uzavřeným okruhem médií
bez oleje a třísek: žádný nebezpečný odpad nebo odpadní voda
nízká spotřeba čistícího média díky kontinuální destilaci
stanovení zbytkového znečištění externí laboratoří

STA — odstředivé separátory procesních kapalin

Odstředivé separátory společnosti STA Separatoren-Technik & Anlagenbau GmbH využívají fyzikální efekt fáze separace v odstředivých polích, a to zejména pro čištění a úpravu procesních kapalin. Praxí mezinárodně ověřená řešení dosahují vysokého stupně čistoty, a nevyžadují přitom žádný další filtrační materiál či pomůcky. Mezi jejich hlavní výhody patří snížení pracovních prostojů (strojů i osob) a výrazný pokles nákladů na nákup a likvidaci. Využíváním recyklovaných kapalin navíc firma aktivně přispívá k ochraně zdraví svých pracovníků a k péči o životní prostředí.

Pestrá nabídka typových i atypických odstředivých separátorů umožňuje jejich široké využití, a to nejen v kovozpracujícím průmyslu.

www.sta-separator.de

Příklady využití separátorů

Čištění emulzí a olejů.
Broušení HM, HSS, keramika.
Dokončovací operace (lapování, honování).
Výroba ozubených kol.
Bypass forma dočišťování centrálních chladicích okruhů.
Sklářské operace (optické, rovné, solární sklo, sklokeramika).
Zpracování kapalin z průmyslových praček.
Příprava povrchů (alkalické odmašťování, fosfátování).
Výroba elektronických částí.
Odstraňování kalů (lakovací systémy).

VOMAT® — mikrofiltrace chladicích olejů

Zařízení společnosti VOMAT GmbH jsou zaměřena především na mikrofiltraci olejových chladicích maziv pro kovozpracující průmysl. Sortiment zahrnuje řešení vhodná pro jeden stroj či skupinu strojů, stávajících i nových. Díky modulárnímu provedení celého systému je možné lehce kombinovat potřebné před-separační jednotky, přídavné nádrže, formu chlazení oleje (vodní, kompresorové, interní/externí) nebo možnosti recyklace materiálů. Pro každého zákazníka tak lze dodat optimalizovaná řešení podle jeho individuálních potřeb.

www.vomat.de

Hlavní výhody filtračních systémů VOMAT®

Filtrace v režimu plného průtoku (bypass forma dle požadavku) umožňuje filtrovat celkový objem chladicí kapaliny i během regenerace.
Úspora energie je zajištěna tím, že zpětný proplach znečištěné části filtrů je prováděn čistým olejem, ne stlačeným vzduchem.
Standardní jemnost filtrace částic > 3-5 µm.
Přesná kontrola teploty chladicí kapaliny je dosahováno díky ± 0,2 K nebo ± 1,0 K.
Filtrace oleje s viskozitou až 15 cSt při teplotě 40 °C.
Systém se automaticky přizpůsobuje požadavkům na množství oleje v brusných strojích. Díky tomu disponuje vysokou energetickou účinností, respektive velice nízkými provozními náklady.
Možnosti automatického odčerpávání kalu pomocí sedimentátoru. Zbytková vlhkost odpadu 5-6 % umožňuje jeho snadnější a účinnější likvidaci.
Díky anti-blok systému nedochází k ucpání filtračního systému ani v případě vniknutí vody, povrchového maziva nebo hydraulického oleje.
Kompaktní design zařízení umožňuje filtraci na minimálním prostoru, avšak vždy s dostatečným objemem chladicí kapaliny v systému.
Systém nabízí on-line sledování, což je velká výhoda jak z hlediska běžného servisu, tak především z důvodu minimalizace systémových poruch díky včasnému odhalení možné příčiny.
Veškeré hlavní a systémové komponenty, jak co se týče filtrace, tak i chlazení, jsou vyráběny in-house. Zákazník tak má vždy k dispozici kompletní servis.

ZYKLOMAT® — filtrační zařízení, hydrocyklony

Mnoho významných společností již od založení firmy Dipl. Ing. Erich Fetzer GmbH v padesátých letech a plánování prvních filtračních zařízeních pro chladící maziva v letech šedesátých oceňuje kvalitu, výkon a spolehlivost produktů se značkou „ZYKLOMAT“.

Při vývoji našich produktů jsou sledovány současné a budoucí trendy v oboru. V drtivé většině produkce jde o vývoj a výrobu moderních filtračních řešení, která jsou zaměřena na maximálně účinný provoz.

Cílem společnosti je nabízet produkty, které odpovídají technickým a ekonomickým požadavkům Vás zákazníků. Jsou individuálně přizpůsobeny Vašim potřebám a navrženy tak, aby zároveň udržovaly krok s dnešními požadavky na ochranu životního prostředí.

Naše síla spočívá ve speciálních systémech. Přesně na míru našim zákazníkům.

www.zyklomat.de

Co všechno Zyklomat® nabízí

Individuální a centrální systémy na klíč s přívodním a vratným potrubím
Kompaktní pásové filtrační systémy, též z nerezové oceli
Pásové a vakuové filtry, taktéž pro potravinářský průmysl
Tlakové pásové filtry pro velké průtoky (emulze nebo olej)
Lamelové separátory s hrablovými vynašeči
Hydrocyklonové systémy s podélným nebo kruhovým uspořádáním

S filtrací a separací Vám pomůžeme

Hledáte úspory? Chcete snížit náklady ve výrobním procesu? Obraťte se na nás. Rádi Vám s tím pomůžeme.

1
Dejte nám
na sebe kontakt
2
Provedeme analýzu
vašeho provozu
3
Zavedeme řešení
a uspoříme vám náklady